'Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zien de meeste mensen er tegenop.'

G.B. Shaw

Werkwijze

Maatwerk en resultaatgerichtheid kenmerken de werkwijze van FirmaMens.


Maatwerk

 • gemeenschappelijk vaststellen vraagstelling en analyse uitgangspositie
 • benutten van het aanwezig talent in uw organisatie
 • toepassen van diverse leerstijlen (discussie, theorie, oefeningen, spelvormen, e-learning)
 • werken vanuit een diversiteit aan stromingen en technieken die behulp zijn bij de leervraag; bv transactionele analyse, systemisch werken, NLP, Zijns orientatie of specifieke managementtheorieen (o.a. Stephen Covey).

Resultaatgericht

 • werken aan bewustzijn van het individu en het team
 • vertaalslag naar concreet gedrag
 • actieplannen en duidelijke afspraken
 • borging ingezette veranderingen door lange(re) termijn begeleiding


In mijn trainingen en teamsessies worden de volgende elementen geïntegreerd:

 • bewustzijnsprocessen (wie ben ik, wat zijn mijn overtuigingen die mijn gedrag beïnvloeden en hoe sta ik ten opzichte van mijn werk en het team)
 • vaardigheidsblokken (feedback geven en ontvangen, adviesvaardigheden, train de trainer,etc.)
 • ontwerpen van actieplannen (hoe gaan we verder in ons dagelijkse werk)

Sessies over visie en houding worden omgezet in concreet gedrag en duidelijke afspraken. Dit, in combinatie met langere termijn begeleiding van de leidinggevende, is de sleutel van succesvolle resultaten.