Missie

Mensen kunnen hun eigen meesterschap ter hand nemen waarin eigen verantwoordelijkheid, keuzes maken, onvoorwaardelijke liefde en discipline belangrijke elementen zijn.

Mijn missie is om mensen te helpen bij het "wakker worden". Het volgen van hun dromen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zelf willen om hun meesterschap te bereiken. Dit kan ik doen door te helpen bij het bewustworden en loslaten van niet effectieve  patronen en liefdevolle acceptatie en erkenning voor zichzelf te ontwikkelen zodat ze een compleet mens kunnen zijn en in waarheid kunnen leven.

Vanuit deze missie wil ik een respectvolle begeleider zijn, professioneel, liefdevol en krachtig. Ik zal duidelijk zijn, integer in wat ik wel of niet wil of kan doen. Het is mijn overtuiging dat persoonlijke verandering niet vanzelf gaat, dat het met ongemak en pijn gepaard gaat om 'wakker te worden'. Mijn passie voor het zien ontspannen en groeien van de ander, helpt daarbij om bovenstaande missie te bereiken.

Daarom stel ik mij ten doel mij voortdurend te professionaliseren door mijn eigen conditioneringen en patronen te herkennen en los te laten waar nodig, zodanig dat ik waardevrij en vanuit mijn innerlijke kracht kan werken. Begeleiding in de vorm van coaching en training op maat, zodanig dat mensen de vertaalslag op hun directe werkplek kunnen maken wat tot concrete resultaten leidt, is mijn uitdaging. Duidelijke keuzes maken, zorg voor de kwaliteit van relaties en ont-spanning zijn belangrijke elementen voor de wijze waarop ik wil werken.